Elektriline päikesetuulepuri

Elektriline päikesetuulepuri (http://electric-sailing.fi/) on uudne Päikesesüsteemis liikumise moodus, mis kasutab tõukejõu saamiseks Päikeselt väljapursatavate elektriliselt laetud osakeste voogu ehk päikesetuult. Elektrilise päikesepurje tehniline lahendus on leiutatud Soomes ja ESTCube-1 on selle tehnoloogia esimene katsetus kosmoses.

Satelliidi elektriväljale maksimaalse pindala loomiseks keritakse satelliidist välja üks või mitu peenikest traati, mis laetakse elektriliselt. Kõik laetud traadid tekitavad koosmõjus elektrivälja, mis on võimeline Päikeselt tulevate osakeste trajektoore muutma. Tänu sellele annavad osakesed osa enda impulsist üle traatidele ja läbi selle ka kogu satelliidile. 1000 kg massiga kosmoseaparaat sisaldaks 100 kg massiga moodulit, mis keriks välja 100 traati, neist igaühe pikkus oleks 20 km. Kokku mõjutaks selline päikesepuri satelliiti umbes 1 N jõuga. Selline tõukejõud võib küll tunduda väike, kuid seda saab rakendada satelliidile kogu selle eluea jooksul ilma kütusekuluta. Ühe aasta jooksul saaks selliselt satelliidi kiirusele lisada 30 km/s. Tehnoloogia oleks üks odavaimaid ja samas teeks võimalikuks senisest kiiremad reisid Päikesesüsteemis. Seeläbi muutub praktiliseks asteroididelt kaevandamine, maandumisega missioonid Merkuurile ja suurte kaubakoguste transportimine kosmoses.