ESTCube-2

 

Missiooni ESTCube-2 eesmärk on tehnoloogia testimine. Testitakse orbiidi kõrguse langetamist plasma pidurdamise abil, elektrilise päikesepurje (E-sail) tehnoloogiat ja uudset satelliidi alamsüsteemi lahendust. Plasma piduri ja E-saili, mida koos nimetatakse ka Coulombi vastastikmõju tõukuriteks, testimiseks kerib satelliit välja 300 m pikkuse traadi. Selle traadi laadimisel tekib Maa orbiidil vastastikmõju plasma ja traadi vahel ning selle läbi alandatakse poole aastaga satelliidi kõrgus 700 kilomeetrilt 500 kilomeetrini. See eksperiment võimaldab ka sarnase satelliidi viimise Maa magnetvälja mõjust kaugemale, kus on võimalik testida E-sail tehnoloogiat päikesetuules liikumiseks.

Satelliit on jaotatud järgmisteks alamsüsteemideks: elektri tootmise alamsüsteem, kommunikatsiooni alamsüsteem, pardaarvuti alamsüsteem ning asendi ja orbiidi kontrolli alamsüsteem. Need alamsüsteemid on integreeritud eesmärgiga ehitada võimalikult väikese ruumala, massi ning voolutarbega süsteem. See võimaldaks kasutada sarnast, väga efektiivset satelliidi disaini ka teistel missioonidel näiteks Maa vaatlusteks või planeetide vaheliseks liikumiseks.