Blogi

www.facebook.com/estcube

www.twitter.com/estcube

www.instagram.com/estcube

Teaduslaager - tulevaste ESTCuber’ite kasvulava

Merle Purre | 26.07.2016

Koosolekult.JPG
Teaduslaagrilised arutlemas ESTCube-2 avanevate küljepaneelide üle.
 

18. - 21. juulini olid ESTCube-2 taevasse saatmise nimel lisaks põhitiimile ning teadusmalevlastele kaasa aitamas ka teaduslaagrilised.

 

Teaduslaager on osa Tartu Observatooriumi Suveakadeemiast, mis hõlmab endas tudengite ja õpilaste praktikat observatooriumis, teadusmalevat ja teaduslaagrit. Kuna tung teadusmalevasse on iga aastaga kasvamas, on tihedas konkurentsis kaugemale jääjatel võimalus observatooriumi igapäevatööga tutvuda nädalases laagris, mille hulka mahub ka osalemine juba traditsiooniks saanud teadlaste ja praktikantide lodjamatkal. Teaduslaagri käigus said noored käia lähemalt tutvumas ESTCube-2 alamsüsteemide meeskondade ja nende ülesannetega. Uudistati huviga, kuidas toimub töö erinevates valdkondades ning milliste küsimuste üle neis enim pead murtakse. Tiimiliikmed hindasid nende panust  - värske pilguga vaatleja oskab küsida küsimusi, mis “vanadele olijatele” pähegi ei tule, ning pakkuda nõnda sootuks uusi mõtteid.

 

Seekord olid laagris tiimi ning teadusmalevlaste tööd vaatlemas viis koolinoort. Neist kolm, Annabel, Aksel ja Kerli, õpivad Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumis; Renita on äsja lõpetanud Türi Põhikooli ning jätkab õpinguid Nõo Reaalgümnaasiumis, ning Viktorija ühineb meiega lõunapiiri tagant, Tukumsi 2. Keskkoolist Lätis.

 

Püüdsin päikselisel teisipäeval observatooriumi kohvinurgast kinni Annabeli ja Renita, keda võib pidada juba teaduslaagri veteranideks. Nimelt on nad juba teist aastat osa oma suvest veetmas observatooriumis. Nad kirjeldasid, et laagri esimesel päeval tutvuti observatooriumi, selle töötajate ning ESTCube-1 ehituskäigu ja tegemistega. Samuti jõudsid neiud pisut lähemalt tutvuda umbes pooltega teadusmalevlastest.

 

Annabel ja Renita, vanuselt vaid 17 ja 16, paistavad oma akadeemiliselt tubliduselt juba kaugelt silma, olles saavutanud häid tulemusi nii reaal- kui humanitaarainete olümpiaadidel. Südames on neil mõlemal aga täppisteadus ning eelkõige (astro)füüsika. Nii mahuvad tüdrukute ambitsioonikatesse unistustesse nii astronaudi või astrofüüsiku karjäär NASAs kui ka Mars One missiooniga liitumine.

 

Mis tõi aga neiud juba teist aastat teaduslaagrisse? Enim hindavad nad observatooriumis valitsevat pingevaba õhkkonda, mis ei lase ligi tööstressi ning aitab luua erialaseid ja põnevaid kontakte. Koos tegutsevad ühise eesmärgi nimel nii keskkoolinoored, tudengid kui ka teadlased, olles tulnud kokku isegi üle riigipiiride. Rõõm on tüdrukute tõdemusest, et need kontaktid ei hääbu, kui inimesed rändavad tagasi kodumaale või sootuks uutele radadele. Lisaks koguvad neiud mõtteid koolis nõutavateks uurimus-praktilisteks töödeks, et need võimalusel just ESTCube’i tegemiste või teiste siinsete teadurite tööga siduda. Ja muidugi on kirsiks tordil kogu melu, mis algab Tõraveres pärast tööpäeva lõppu. Üks on selge - Tõraverre tõmbab tagasi!

 

 

ESTCube ja Teadusmalev osalesid Teaduslinnas

Katrina Kalnina | 13.07.2016
Teaduslinn on Tartu Hansapäevade ala, mille eesmärk on tutvustada ühiskonnale Tartu Ülikooli ja eesti teaduse rikkalikku minevikupärandit ja tänapäeva (rohkem: www.hansapaevad.ee).
 
ESTCube’i ja Teadusmaleva telgile Toomemäel sai osaks eriti suur laste tähelepanu, kes ehitasid kuupsatelliite, rakette ja muna-langevarje.
 
Tartu Observatooriumi Suveakadeemia jätkab ja me tegutseme edasi ESTCube-2 ehitamise kallal (rohkem: to.ee/uudised). Saime palju innustust tulevastest kosmosetehnoloogia ekspertidest, kellega kohtusime Hansapäevadel. 
 
 
 
 

Teadusmalev Tartu Observatooriumis alustab!

Katrina Kalnina | 1.07.2016
4. juulil 2016 kell 11 antakse Tõraveres ametlik start Teadusmalevale, mida Tartu Observatoorium korraldab juba viiendat korda koos Tartu Ülikooli, Tartu Hansa ja Tartu Toome Rotary klubidega.
 
Teadusmaleva eesmärgiks on pakkuda teadushuvilistele koolinoortele võimalust süvitsi tutvuda teadlase elukutsega isikliku kogemuse kaudu. Erinevalt eelmisest suvest, mil kõik Teadusmalevlased töötasid koos ühe uurimisrühmana ja ehitasid väikesatelliitide magnetiliste omaduste uurimiseks Helmholzi puuri, saab seekord iga osaleja iseseisva ülesande. Iga selline ülesanne on seotud konkreetselt ühe ESTCube-tüüpi satelliidi alamsüsteemiga või observatooriumi teadusalaga.
 
Näiteks hakkavad noored tegutsema ESTCube-2 asendi määramise ja kontrolli alamsüsteemiga, millega positsioneeritakse satelliidi asend orbiidil, samuti kommunikatsiooni alamsüsteemiga, mis võimaldab suhtlust satelliidi ja maapealsete sidejaamade vahel. ESTCube- 2 asendi määramise ja kontrolli alamsüsteemi juht Hendrik Ehrpais selgitas, et uute meeskonnaliikmete ülesanneteks saab magnetmähiste valmistamine ning asendi määramise sensorite testimine ja väljatöötamine.
 
Üks astronoomiahuviline malevlane saab lähemalt analüüsida võrdlemisi vähe uuritud täheparve NGC 7419 massiivsete tähtede heleduse muutlikkust Tõraveres juba pikka aega kogutud andmete põhjal. Lisaks on malevlastel võimalus õppida erinevaid vaatlusmeetodeid Tõravere observatooriumi teleskoopidega ning osaleda ka kaugseire välitöödel.
 
Sel aastal andsid Tartu Hansa Rotary ja Tartu Toome Rotary klubide Noorte Arengu Fond välja 5 stipendiumit gümnaasiuminoorte osalemiseks Teadusmalevas. Stipendiumitele vajalik raha koguti heategevuslike ürituste tulust. Klubide Noorte Arengu Fond määras stipendiumid järgmistele taotlejatele: Frida Laigu (Gustav Adolfi Gümnaasium), Daniil Lepkin (Tallinna Õismäe Vene Lütseum), Hanna Britt Soots (Tallinna Reaalkool), Knuth Helekivi (Tartu Mart Reiniku Kool) ja Mathias Plans (Jaan Poska Gümnaasium).
 
Võttes arvesse kandideerijate ühtlaselt kõrget taset otsustas Tartu Observatoorium koos Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutusega toetada ka keskkoolinoorte Hartvig Toomingu (Tallinna Prantsuse Lütseum), Laima Anna Dalbiņa (Valmiera Riigigümnaasium, Läti) ja Vlad Karzubovi (Tartu Annelinna Gümnaasium) osalemist Teadusmalevas. Üheks nädalaks, 18.-22. juulil, liituvad meeskonnaga Teaduslaagris ka Annabel Talts (Hugo Treffneri Gümnaasium), Aksel Allas (Hugo Treffneri Gümnaasium), Kerli Tali (Hugo Treffneri Gümnaasium), Viktorija Leimane (Tukumsi 2. Keskkool, Läti) ja Renita Ämarik (Türi Põhikool).
 
Tartu Observatooriumi direktori Anu Reinarti sõnul võtavad teadlased andekaid noori Tõraveres vastu väga hea meelega: ”Me näeme, kuidas uudishimulikust koolilapsest kujuneb nutikas ja motiveeritud edukas noorteadlane. Tänavune Eesti noore teadlase konkursi võitja Eva Maria Tõnson on osalenud nii Teaduslaagris kui ka Teadusmalevas ja läheb nüüd oma kaugseire alase uurimustööga ka USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF”.
 
2016. a Teadusmaleva suur väljakutse on järgmise satelliidi ehitamises osalemine ja sellega on kiire, sest ESTCube-2 peaks startima juba Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva aastal!