Alamsüsteemid

Missiooni edukaks täitmiseks peab satelliit täitma paljusid funktsioone, alates raadio teel Maaga suhtlemisest ja elektrienergia haldamisest kuni asendi orbiidil korrigeerimise, kaameraga piltide tegemise ja peamissioonil traadi väljakerimise ning elektriliselt laadimiseni.

Satelliit koosneb järgmistest alamsüsteemidest:

  • ADCS - satelliidi asendi määramine orbiidil ja vajadusel selle muutmine
  • CAM - pardakaamera Maast ja väljakeritud traadist piltide tegemiseks
  • CDHS - satelliidi põhiline pardaarvuti
  • COM - raadioside pidamiseks Maa ja satelliidi vahel
  • EPS - elektrienergia haldamise alamsüsteem, kasutatakse ka majakasignaali saatmiseks
  • PL - satelliidi eksperimendimoodul, sisaldab päikesepurje traati ja kõike muud eksperimendiks vajalikku
  • STR - satelliidi struktuursed elemendid (raam, külgi katvad paneelid ja raadioantennid)

Maapealse toe tagavad:

  • GS - sidekeskus satelliitidega sidepidamiseks
  • MCS - missioonijuhtimissüsteem ehk tarkvara, mille abil on võimalik satelliidi tööd kontrollida

Kasulik ja veel pooleli sõnavara ESTCube-1 kohta: läti-inglise-eesti Satelliiditehnoloogia oskussõnavara sõnaraamat.